ทำไมการทำสมาธิถึงสำคัญกับชีวิตและสุขภาพ จากคำแนะนำของคนใน Google

คนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคนวัยสามสิบขึ้นอย่างเราๆ ที่ต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น จนละเลยเรื่องสุขภาพกายและใจไปหมดสิ้น ต่างคนต่างมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จจากเงิน หน้าที่การงาน หรือ การดูแลครอบครัว แต่งานวิจัยหลายชิ้นบอกว่า การทำสมาธิช่วยให้การทำงานดีขึ้นได้ อีกทั้งยัง ช่วยส่งเสริมเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย

ทำไมการทำสมาธิถึงสำคัญกับชีวิตและสุขภาพ

ในหนังสือ Search Inside Yourself ที่เขียนโดย Chade-Meng Tan ได้อธิบายถึงการทำสมาธิส่งผลต่อชีวิต การทำงาน และ คนรอบตัวอย่างไร โดย Google เองก็ส่งเสริมให้คนในบริษัทฝึกทำสมาธิ เพื่อพัฒนาตัวเอง จิตใจ มากขึ้น จนเป็นผลงานสุดว้าว ต่างที่คนทั่วไปได้เห็น ส่วนนึงก็เป็นผลจากการทำงานและใช้เวลาบางส่วนมาพัฒนาจิตใจจนเกิดกระบวนการทำงานที่ ทั้งต่อตัวเอง และ ทีมงาน จนทำให้งานสำเร็จได้นั้นเอง

หลักสูตรใน ค้นหาจากในตัวคุณ ใน Google เพื่อ 3 อย่าง

การฝึกจดจ่อ

เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเกิดสติ ความสงบ และความชัดเจน ซึ่งต้องใช้การรู้จักเฝ้ามองตัวเอง ตามความเป็นจริง เพื่อตามความคิด ความรู้สึกตัวเองให้ทัน โดยเฝ้ามาอย่างเดียว โดยไม่มีอารมณ์ร่วม มองอย่างไม่มีอคติ การควบคุมตัวเองนี้ คือ การยืดหยุ่นกับการตอบสนองจากสิ่งต่างๆ อยู่ฝึกจดจ่อนั้นถือเป็นสิ่งที่ต้องทำบ่อย และ ทำเป็นประจำ

ทางวิทยาศาสตร์พบว่า การพัฒนาการควบคุมจดจ่อได้ จะส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์เป็นอย่างมาก จูลี เบรฟซินสกี-ลูอิส นักวิจัยด้านการสร้างภาพในสมองแสดงให้เห็นว่า นักทำสมาธิที่ฝึกมามากกว่า 10000 ชั่วโมง ได้ยินเสียงที่ไม่พึงประสงค์ สมอง่วนอมิกดาลาของผู้ฝึกสมาธิมา อมิกดาลาก็ทำงานน้อยลง ซึ่งคนที่ไม่ฝึกมาตัวอมิกดาลาจะทำงานหนัก ทำให้สมองและร่างกายเข้าสู่โหมดต่อสู้หรือหนี ความเครียดจะเกิดขึ้น การฝึกสมาธิจึงเป็นเหมือนเบรก ที่ค่อยหยุดไม่ให้เกิดอารมณ์ หรือ ควบคุมไม่ให้อมิดาลาทำงานมากเกิดไป

การรู้จักตัวเองและการเป็นนายเป็นตัวเอง

เมื่อฝึกสมาธิกับการจดจ่อได้แล้ว ต่อไปคือการฝึก สแกนร่างกาย เพื่อที่จะได้รู้จักกับจิตใจ และ เข้าใจอารมณ์ตัวเองมากยิ่งขึ้น หากรู้ตัวอารมณ์ตัวเองได้แล้ว จะส่งผลการควบคุมความรู้สึกและจัดการอารมณ์เหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างเวลาโกรธร่างกายจะทำงานผิดปกติ แน่นหน้าอก หายใจถี่ เลือดลมสูบฉีด เมื่อมีสติรู้ว่า ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะช่วยหยุดความรู้สึกเหล่านั้นได้

การสร้างนิสัยทางจิตที่มีประโยชน์

คนที่ทำได้แล้ว นิสัยจะเปลี่ยนไป การทำงาน การปฏิบัติต่อคนรอบข้าง คนที่พบเห็นก็จะเป็นถึงความเปลี่ยนแปลงดูมีความสุขมากขึ้น คนที่รู้ก่อนเลยคือตัวเอง ที่ไม่โกรธง่าย ไม่คิดฟุ่งซ่าน สิ่งเหล่าก็จะทำให้คนรอบข้างอยากทำงานด้วย เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน จนทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นดีอย่างที่ตั้งใจทำกันมา

เริ่มง่ายๆ เพียง 2 นาทีก่อนนอน

วิธีเริ่มฝึกสมาธินั้น เพียงใช้เวลาก่อนนอนสัก 2 นาที ต่อวัน โดยอาศัยจังหวะเงียบๆ จดจ่อกับตัวเอง ภายในสองนาที หยุดคิดเรื่องต่างๆ เปลี่ยนมาเฝ้ามองว่ามีความคิดใดเกิดขึ้น หากมีก็ให้รีบเตือนตัวเองว่าหยุดคิด แล้ว มาเฝ้ามองความคิดใหม่ หรือ ใช้เวลาดูลมหายใจตัวเอง หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออก และ เฝ้าระวังความคิด ทำไปอย่างต่อเนื่องจนครบสองนาที

อ่านเพิ่มเติม

search-inside-yourself