Health30Plus

เว็บไซต์ให้ข้อมูลสำหรับ การดูสุขภาพ การออกกำลังกาย โรคภัยต่างๆ สำหรับ คนอายุ 30+ เนื้อหาเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล งานวิจัย ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีข้อมูลอ้างอิง ที่น่าเชื่อถือ มาเรียงร้อยเป็นบทความต่าง เพื่อให้ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจ และ นำข้อมูลต่างๆ ไปปรับใช้ได้ เพื่อให้ทุกคนที่อายุเกิน สามสิบ มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

มากไปกว่านั้น ก็ยังเป็นเว็บไซต์แนะนำ สินค้าสุขภาพ ที่ดี มีคุณภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ ตามหลักงานวิจัย และ กฏหมาย อย ที่ได้มาตรฐานจริงๆ เท่านั้น เพื่อจะได้ให้ผู้อ่านทุกมั่นใจ เลือกจับจ่ายสินค้า ได้อย่างดี

หนึ่งในอาการที่เป็นปัญหาหนักขึ้นในทุกวัน นั้นคือ ดวงตา ทางเราจึงเน้นหนักอาการนี้เป็นจุดเริ่มต้น ทางเราจึงพยายาม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลและฟื้นฟูดวงตาเป็นพิเศษ และ พยายามเรียนรู้ เพื่อที่จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งทีมงานเอง ก็จะค่อยรวบรวมคำถาม ไว้ค่อยถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุด

ทีมงานที่ค่อยตอบคำถาม ก็จะพยามสร้างความเชื่อมั่นในการศึกษาหาข้อมูลมาตอบคุณอย่างถูกต้องที่สุด

คุณสามารถติดต่อทีมงานที่นี่