งานวิจัย กิงโกะ ช่วยฟื้นฟูสมอง และ ความจำ

งานวิจัย กิงโกะ ช่วยฟื้นฟูสมอง และ ความจำ

กิงโกะ (Ginkgo) พืชสมุนไพรที่ใช้กันมาอย่างช้านาน ปัจจุบันก็ได้นำสารสกัดของกิงโกะมาใช้ในการช่วยคนที่ภาวะสมองเสื่อมให้อาการดีขึ้นได้ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น แต่คนที่อยู่วัยทำงานก็ช่วยเรื่องความจำ ลดความเครียดได้อีกด้วย Health30Plus ได้นำ งานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดกิงโกะ มาให้ศึกษากัน

งานวิจัย กิงโกะ
credit : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3166615/

สารสกัดกิงโกะ ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่ช่วยการทำงานของความจำ

สารสกัดกิงโกะถูกใช้เพื่อบรรเทาอาการความพร่องทางสติปัญญาเกี่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลักฐานว่าว่า ช่วยเรื่องการทำงานของความจำได้

ได้มีการศึกษา โดยเลือกผู้เข้าร่วมเป็นผู้ชาย 19 คนอายุ 50-61 ปี เป็นเวลา 14 วัน

  • กลุ่ม 1 ได้รับ สารกัดแป๊ะกวย 17.2 มก
  • กลุ่ม 2 ได้รับ ยาหลอก

จากนั้นทุกวันได้มีการบันทึกคลื่นสมองรอบศีรษะ 64 แห่ง  ตอนช่วงก่อนศึกษาและระหว่างการศึกเพื่อที่ใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผล

ผลลัพธ์

สมองส่วนหน้าของผู้ที่ได้รับสารกัดกิงโกะมีการตอบสนองได้ดีกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก ซึ่งก็สองผลถึงการทำงานเกี่ยวกับความจำของสมองได้นั้นเอง

งานวิจัย กิงโกะ สมอง
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267544/

สารสกัดกิงโกะช่วยรักษาภาวะสมองเสื่อมได้

สาเหตุของสมองเสื่อม ซึ่งจะเกิดในกลุ่มคนสูงอายุ จะส่งผลมาจาก อัลไซเมอร์ และ หลอดเลือด ซึ่งทำให้ส่งผลกับความจำ ความคิด ความเข้าใจ การตัดสินใจต่าง

ช่วยป้องกันความเสียหายต่อเส้นประสาทและหลอดเลือด

การศึกทางคลินิก

ให้ผู้ที่มีเป็นโรคสมองเสื่อม

  • กลุ่มหนึ่ง ได้รับสารสกัดกิงโกะ 240 มกต่อวัน
  • กลุ่มสอง  ได้รับสารสกัดกิงโกะ 120 มกต่อวัน
  • กลุ่มสาม ได้รับยาหลอก

เป็นเวลาต่อเนื่อง 22-26 สัปดาห์

ผลปรากฏ ว่า  กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกิงโกะ ช่วยให้สภาวะสมองเสื่อมดีขึ้น มากกว่า กลุ่มที่ได้ยาหลอก วัดจากแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมทำเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ

แหล่งข้อมูล

  • Examining Brain-Cognition Effects of Ginkgo Biloba Extract: Brain Activation in the Left Temporal and Left Prefrontal Cortex in an Object Working Memory Task : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3166615/
  • Ginkgo biloba extract EGb 761® in the symptomatic treatment of mild-to-moderate dementia: a profile of its use : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267544/

สำหรับผู้ที่มองหา อาหารเสริมบำรุงสมอง

แนะนำ Herbitia Ginkgo ที่ผลิตจากงานวิจัย ที่ช่วยฟื้นฟูสมอง

ป้องกัน ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ลดความเครียด

promotion-ginkgo