ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่ส่งผลต่อลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ดูดซับน้ำและสารอาหารจากอาหารและกำจัดของเสีย มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามในผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจหาและป้องกันในระยะเริ่มต้น

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

  • อายุ : ความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
  • ประวัติครอบครัว : การมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อ (การเจริญเติบโตของลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หากพ่อแม่ พี่น้อง หรือลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรง ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะเพิ่มขึ้น
  • ประวัติส่วนตัวของมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อ : ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อในอดีตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะกลับมาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกครั้ง
  • โรคลำไส้อักเสบ : ผู้ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบ เช่น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล หรือโรคโครห์น มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

อ่านต่อ : 10 สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ปัจจัยการดำเนินชีวิตบางอย่างสามารถเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เหล่านี้รวมถึง:

  • อาหารที่มีเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปสูง: การบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปจำนวนมากสามารถเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้
  • อาหารไฟเบอร์ต่ำและไขมันสูง: อาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำและไขมันสูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้
  • การสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • การดื่มแอลกอฮอล์: การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักสามารถเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • การเป็น ท้องผูก ริดสีดวง : มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย เป็นเหตุผลที่สำคัญ เพราะ เป็นการสะสมสิ่งสกปรกไว้ในท้อง ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหามะเร็งขึ้นมาได้

อ่านต่อ : อาหารป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

บทสรุป

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคร้ายแรงที่อาจถึงแก่ชีวิตได้หากตรวจไม่พบตั้งแต่เนิ่นๆ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจหาและป้องกันในระยะเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่สูบบุหรี่ และการจำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ หากคุณมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อ สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและทางเลือกในการตรวจคัดกรอง

Panu Shop