10 ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 40 ขึ้นไป มีอะไรบ้าง?

10 ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 40 ขึ้นไป มีอะไรบ้าง

ปัญหาสุขภาพมีมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะคนที่เริ่มก้าวสู่วัย 40 ปีแล้ว โรคภัยต่างๆ ก็เริ่มถามหา เพราะว่า ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพมากขึ้นไปทุกที่ หากตอนหนุ่มสาวไม่ดีแลตัวเอง ออกกำลังกาย การพักผ่อนที่มคุณภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็ทำเป็นการเร่งปัญหาต่างๆ ของร่างกายให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งใครถึงวัยแล้ว นี่เป็น 10 โรคที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ใหญ่วัย 40+ จะมีอะไรบ้าง Health30Plus ได้รวบร่วมข้อมูลปัญหาโรคภัยมาให้ได้อ่านกัน

10 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุวัย 40 ขึ้นไป

ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ โรคภัยต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อผ่านช่วงเวลาวัยหนุ่มสาวไปแล้ว จากร่างกายและสุขภาพที่ทรุดโทรมลงด้วยอายุที่มาขึ้น จากข้อมูล สถิติโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2562 อันดับที่ 1 คือ เบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว เราจะมาลงลึกในข้อมูลมากขึ้น หลักจากนี้เป็นต้นไป

โรคเบาหวาน 

ปัญหาเบาหวานเกิดจากอินซูลินไม่เพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป ทำให้มีปัญหากับร่างกาย ส่งผลให้เกิดการปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลงเร็วมาก มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตาพร่ามัว หากไม่ดูแลรักษาก็อาจจะส่งผลให้เบาหวานขึ้นตาอาการไปถึงจัดตาบอดได้เลย หากใครมีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติแสดงอาจะเป็นโรคเบาหวาน นี่เป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งของผู้สูงวัยเลย เพราะการทานหวาน ทานของมัน ร่วมทั้งไม่ดูแลสุขภาพ

การป้องกันและดูแลปัญหาดวงตา 

 • ลดทานของมันของทอด
 • ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไขมันน้อย ความหวานน้อย
 • ออกกำลังเพื่อเผาผลาญแคลลอรี่
 • ตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ
 • หาตัวช่วยสำหรับลดระดับน้ำตาลในเลือด

ตัวช่วยปัญหาเบาหวาน

โรคตา

ปัญหาโรคตาที่รุนแรงมักเกิดขึ้นเมื่อก้าวสู่ผู้สูงอายุ โรคตาที่มักเป็นกันมาก คือ ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม วุ้นในตาเสื่อม ซึ่งปัจจัยการเกิดปัญหามาจากความเสื่อมของดวงตา ซึ่งแต่ละโรคมาอาการที่แตกต่างกัน สาเหตุของแต่อาการมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การมองเห็นมีปัญหา การมองไม่ชัด เห็นภาพเบลอ ทำให้การมองเห็นลดลง

การป้องกันและดูแลปัญหาดวงตา 

 • ลดการใช้หน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์
 • ส่วนแว่นกันแดดเวลาไปข้างนอก
 • บริหารกล้ามเนื้อดวงตา
 • ตรวจตาประจำทุกปี
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตา

ตัวช่วยฟื้นฟูปัญหาดวงตา

โรคหลอดเลือดสมอง สมองเสื่อม

กลุ่มของโรคสมองเป็นความเสื่อมจากการทำงานของสมอง ที่เริ่มมีปัญหาร่างกาย จนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต การใช้ความคิด การตัดสินใจ ทำเกิดการหลงลืม การใช้ภาษา การจดจำใบหน้าคน ส่งผลมากมายกับการดำเนินชีวิต คนรอบข้างก็จะมีปัญหาไปด้วย หากมีอาการหลงลืมบ่อยๆ ถามซ้ำๆ จำวันสับสน คงถึงเวลาต้องพบแพทย์แล้ว

การป้องกันและดูแลปัญหาสมอง

 • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 • อ่านหนังสือ ทบทวนเรื่องราวบ่อยๆ
 • ทำกิจกรรมต่างๆ เล่นเกม คุยกับครอบครัวบ่อยๆ
 • พบแพทย์เป็นประจำ
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง

ตัวช่วยฟื้นฟูปัญหาด้านสมอง

โรคข้อเสื่อม

จากข้อมูลพบว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดในกลุ่มผู้หญิงสูงวัยมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของข้อต่างๆ ที่จะมีน้ำสะสมในข้อมากขึ้น ซึ่งเกิดจากกระดูกอ่อนข้อผิวถูกทำลายลง  ทำให้กระดูกผิดรูป เกิดความผิดปกติ ทำให้เกิดอาการปวด อาการข้อขัด โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายหนักๆ  หรือ คนที่มีน้ำหนักตัวเยอะการป้องกันและดูแลปัญหาข้อเข่า

  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แบบพอดี ไม่หนักเกินไป
 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป
 • พบแพทย์เป็นประจำ
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อไข้ข้อ

ตัวช่วยฟื้นฟูปัญหาข้อเข่า

ความดันโลหิตสูง

สำหรับผู้สูงอายุหลายๆคนมักจะเป็นกัน คือ มีค่าเฉลี่ยของความดันมากกว่า 140/90 แปลว่ามีความดันเลือดสูง หากไม่ดูแลรักษาก็จะส่งผลต่ออาการที่รุนแรงมากขึ้นทั้ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง จนทำให้เป็นอัมพาตได้ หรือ อาจจะถึงแก่ชีวิต

การป้องกันและดูแลปัญหาดวงตา 

 • สามารถใช้ร่วมกับโรคเบาหวานได้เลย

ตัวช่วยปัญหาความดันเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด

สาเหตุสำคัญของโรคหัวใจตีบ เป็นอันตรายต่อชีวิต มักจะพบในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ความดัน เกิดจากการ สูบบุหรี่ อ้วนลดพุง ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เป็นโรคหัวใจ ได้เพราะไขมันไปติดบังทางเดินของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดที่จะเข้าสู่หัวใจทำให้หัวใจสูบเลือดได้ช้า อาจจะทำให้หัวใจขาดเลือดได้ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการหน้ามืด แน่นหน้าอกตรงราวนม หากดูแลไม่ทันก็อาจจะส่งผลต่อการเสียชีวิตได้

การป้องกันและดูแลปัญหาดวงตา 

 • ควบคุมน้ำหนักให้ดี ไม่ควรให้มีน้ำหนักมากเกินไป
 • ออกกำลังเป็นประจำ
 • ทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลน้อยๆ
 • ลดการดื่มสุรา งดสุขบุหรี่
 • พบแพทย์เป็นประจำ

ตัวช่วยฟื้นฟูปัญหาเบาหวาน

โรคอ้วน

ถือเป็นโรคที่ผู้ใหญ่เป็นกันเยอะมากจากไม่ดูแลสุขภาพให้ดี โรคอ้วนั้นจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ สิ่งที่ทำได้คือดูแลตัวเองให้ดี เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การป้องกันและดูแลปัญหาดวงตา 

 • ควบคุมน้ำหนักให้ดี ไม่ควรให้มีน้ำหนักมากเกินไป
 • ออกกำลังเป็นประจำ
 • ทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลน้อยๆ
 • ลดการดื่มสุรา งดสุขบุหรี่
 • พบแพทย์เป็นประจำ

ตัวช่วยสมุนไพรลดน้ำหนัก

วัยทอง

คือภาวะเข้าสู่ความสูงอายุ สำหรับผู้หญิงจะมีอาการหมดประจำเดือน ผู้ชายก็เป็นวัยทองได้เช่นกัน ซึ่งจะมีลักษณะ อาการร้อนวูบวาบ มีอาการหงุดหงิด เพราะฮอโมนมีการเปลี่ยนไปมา ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ แต่ก็ส่งผลเสียกับปัญหาสุขภาพอื่นๆ ด้วย เช่น โอกาสการเป็นอัลไซเมอร์ที่มากขึ้น ผิวแห้ง โรคกระดูกพรุน ไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนั้นเอง

การรับมือกับปัญหาวัยทอง

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ทานอาหารที่เน้นไปที่แคลเซียมสูง ซึ่งต้องกินให้ครบ 5 หมู่
 • ฝึกทำใจให้สบายๆ ไม่เครียด
 • พบแพทย์เป็นประจำ
 • ทานอาหารหรือสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย

สมุนไพรตัวช่วยสำหรับวัยทอง

โรคมะเร็ง

ถือเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่คนเป็นเยอะที่สุดโรคนึง แต่มะเร็งก็จะแบ่งเป็นตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดจาก ภาวะความเครียด การพักผ่อนไม่พอ ทำให้เกิดเนื้อร้ายในร่างกายขึ้นมาได้ ควรดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจะดีที่สุด

หนังสือเกี่ยวกับมะเร็ง

โรคนอนไม่หลับ

ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการนอนมากขึ้น ทำให้การนอนมีปัญหา ส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆ ตามมาได้ เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความเครียด ความกังวล อาการปวดต่างๆ หรือ กรดไหลย้อน พวกนี้ทำให้เกิดการนอนไม่หลับได้ ซึ่งโรคที่จะตามก็จะส่งผลทั้งโรคสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน อาจดูเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ส่งผลต่อโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามมาได้

การรับมือกับปัญหาวัยทอง

 • ควรนอนในบรรยากาศที่มืดสนิทไม่มีเสียงรบกวน
 • นอนตั้งแต่หัวค่ำสัก 3-4 ทุ่ม
 • ฝึกทำใจให้สบายๆ อาจจะทำสมาธิก่อนนอน
 • เลี่ยงการดูคาเฟอีนหลังบ่ายสาม
 • หากนอนไม่หลับให้ปรึกษาแพทย์ หรือ หาตัวช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น

ตัวช่วยฟื้นฟูปัญหาความเครียด

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา กับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมีหลายกลุ่ม ดังนั้น ก่อนที่จะเกิดปัญหาควรจะหาทางป้องกันจะดีที่สุด เพื่ออย่างน้อยให้โรคต่างๆ แสดงตัวช้า หรือ ไม่มีเป็นเลยจะดีที่สุด ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยที่ดีที่สุด เป็นวิธีที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว แต่ทำได้ยากมาก นั้นก็คือ พักผ่อนให้เพียงพอ , ออกกำลังกายเป็นประจำ สัปดาห์ละ 150 นาที , ทานอาหารที่ประโยชน์ , ทำสมาธิให้จิตใจสบายๆ ไม่เครียด, ดื่มน้ำให้เพียงพอ , ตรวจร่างกายทุกปี เพียงแค่นี้โรคภัยต่างๆ ก็จะเป็นได้ยากขึ้น หรือใครต้องการตัวช่วยดีๆ มีอะไรบ้าง ก็คลิกปุ่มด้านล่างได้เลย

อาหารเสริมผู้ใหญ่ ยี่ห้อไหนดี

แหล่งข้อมูล

 • nakornthon.com/article/detail/7-โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่ต้องเฝ้าระวัง
 • samitivejchinatown.com/th/health-article/10-Disease-in-Elderly
 • anook.com/health/9325/
 • thaitgri.org/?p=39636/