วิธีเช็ค อาการต้อหิน ก่อนสูญเสียการมองเห็น

วิธีเช็ค อาการต้อหิน

โรคต้อหิน เป็นโรคทางสายตาที่ทำให้คนสูญเสียการมองเห็นมากที่สุดในโลก ข้อมูลจากงาน “ชมรมต่อต้านต้อหินและชมรมผู้ป่วยต้อหิน” (World glaucoma association and world glaucoma patient association) ซึ่งโรคตานี้ ส่งผลร้ายแรงกับดวงตาหากไม่รีบรักษาตั้งแต่เริ่มแรก คนเอเชียในปี 2040 จะมีคนเป็น ต้อหินถึง 33 ล้านคน (ปี 2013 คนเอเชีย เป็นหิน 17 ล้านคน) มารีบดูแลดวงตากันก่อนจะสายกันเถอะ ด้วยวิธีการตรวจสอบต้อหินด้วยตัวเอง

วิธีการเช็ค อาการต้อหิน ด้วยตัวเอง

มองพลาด หรือ ตกหล่นมากขึ้น

เกิดจากความดันในลูกตาที่ทำให้เกิดการกะระยะไม่ได้ มองแล้วมีควาผิดพลาด จนทำให้มองพลาดหยิบจับไม่ได้ จนทำของตกหล่นได้ง่าย ดังนั้น ต้องหมั่นสังเกตุตัวเองบ่อยๆ  หามีอาการแบบนี้ให้ลองไปพบคุณหมอเพื่อข้อคำปรึกษาดูก่อน

เวลากลางวัน แต่ภาพที่เห็นก็จะดูมืดครึ้ม

จากการมองสว่างปกติ แต่ไปๆ มาๆ ดูมืดครึ้ม ไม่สดใสเหมือนก่อน เป็นอาการอย่างนึงของระบบภายในดวงตาที่ทำให้เกิดความผิดปกติในดวงตาจึงทำให้สีสันลดลง มากจากขั้วประสาทตาและความดันในลูกตานั้นเอง

มีอาการเจ็บปวดที่ด้านหลังลูกตา

ขั้วจอประสาทตาถูกทำลายจะทำให้เป็นโรคต้อหินได้ จึงทำให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดบริเวณหลังลูกตา แสดงให้เป็นว่า เริ่มมีอาการที่นักขึ้นแล้วควรรีบไปปรึกษาจักษุแพทย์โดยเร็ว เพื่อหาวิธีรักษาตรงตามความอาการมากขึ้น ไม่ให้เป็นหนักมากกว่าเดินจนสูญเสียการมองเห็น

ดวงตาอ่อนล้าง่ายมากขึ้น

สาเหตุนึงที่สังเกตได้ในการเป็นโรคตาโดยเฉพาะต้อหินคือดวงตาจะอ่อนล้าได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน ลองสังเกตุให้ดีทำงานใช้สายตาเยอะขึ้น หากใช้ปกติแต่อ่อนล้า แสดงว่า ดวงตาเองทำงานมากกว่าปกติ ซึ่งก็เป็นสาเหตุของโรคตาได้นั้นเอง

เห็นภาพแคบลงกว่าเมื่อก่อน

อีกนึงสาเหตุที่สำคัญคือ ลานตา แคบลง เห็นได้ไม่เต็มภาพซึ่งเป็นอาการที่สังเกตุได้ ยิ่งแคบลงเท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าใจใกล้การสูญเสียการมองเห็นมากขึ้น จึงต้องรีบพบแพทย์ โดยต้องรีบดูแลรักษาให้ทันทวงที่

โรคต้อหิน นั้น เป็นกลุ่มโรคที่มีการเสื่อมของขั้วประสาทตา เนื่องจากแรงดันในลูกตา จากข้อมูลพบว่า ในกลุ่มประชากรญึ่ปุ่น 70% ของผู้ป่วยโรคต้อหินมีความดันตาปกติ ทำให้ยังไม่สามารถทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจนได้มากนัก แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นต้อหินมักจะไม่รู้ตัวว่า ตนเองเป็นโรคเท่าไหร่ จึงทำให้ส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นได้ในภายหลัง

วิธีป้องกันโรคต้อหินทำได้โดย การรักษาสมดุลของ สารน้ำในลูกตา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมความดันในตา นั้นเอง

วิธีการแก้ไข โรคต้อหิน

โรคต้อหินสามารถรักษาหายได้ด้วยหลายหลายวิธี

  • ยา
  • เลเซอร์
  • การผ่าตัด

ทั้งนี้ขึ้นอยู่การไปพบแพทย์เพื่อช่วยรักษาจากอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ ควรไปตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีปัญหาดวงตา ควรไปพบแพทย์ตาที่แพทย์นัด และ หากมีปัญหาตาผิดปกติควรไปพบแพทย์ทันที แต่ถึงอย่างไรหากเป็นแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเก่าได้ การตรวจพบในระยะเริ่มจำสำคัญมากๆ ซึ่งวิธีการรักษาโรคต้อหินที่ดี่ที่สุดไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินจะดีที่สุด

แหล่งข้อมูล

สัปดาห์ต้อหินโลก : https://eent.co.th/articles/069

Glaucoma : https://www.webmd.com/eye-health/glaucoma-eyes

หากใครต้องการตัวช่วยสำหรับป้องกันดวงตาหรือคนเป็นต้อหิน

แนะนำ ชุดบำรุงดวงตาและสมอง Herbitia Lutein x Ginkgo