Tag Archives: วิธีรักษาต่อลม

ต้อลม สาเหตุ อาการ และ 3 วิธีรักษา ที่จักษุแพทย์แนะนำ

โรคต้อลม อาการ สาเหตุ วิธีรักษา

คนทั่วไปที่มีอาการเหล่านี้ มักไม่ค่อยสนใจว่า ดวงตากำลังเจอปัญหา มันเหมือนมีเนื้อเยื่อนู้นๆ ขึ้นบริเวณตาขาว มีอาการคันบาง แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็หาย ดูไม่ร้ายแรง ซึ่งก็จริงๆ มันไม่ร้ายแรง แต่หากปล่อยไว้ ก็เป็นโรคตาร้ายแรงมากขึ้น จนร้ายแรงที่สุด อาจถึงขั้นตาบอดได้ โรคที่กำลังพูดถึงคือ ต้อลม นั้นเอง Health30Plus ขอแนะนำว่า ใครอายุ 30+ ต้องอ่าน โรคต้อลม (Pinguecula) ต้อลม คือ เยื่อบุตาที่ขึ้นบริเวณตาขาว เกิดจากความเสื่อมของดวงตาที่พบได้บ่อย ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อขนาดเล็ก นูนๆ สีขาวหรือเหลืองขึ้นบริเวณตาขาว มักพบบริเวณด้านหัวตา หรือ หางตาก็ได้ หากใครเป็นแนะนำให้รักษาให้ดีขึ้นไม่ให้ลุกลามจนมีขนาดใหญ่จนกลายเป็นต้อเนื้อที่ลามเข้าตาดำ หรือ กระจกตา ซึ่งจะส่งผลต่อการมองไม่เห็นได้ในอนาคต อาการเบื้องต้นจะรู้สึกปวดตา เคืองตาบ่อยๆ จนดูกระจกแล้วจึงทราบว่า มีอาการต้อลม สาเหตุต้อลม ต้อลมในปัจจุบันพบได้หลายสาเหตุ แต่เมื่อก่อนคิดว่าต้อลมเกิดจากการโดนลม แต่ปัจจุบันด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไปมาก ทำให้ เกิดจาก แสง UV  รวมทั้ง ฝุ่น ควันต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน […]