Category Archives: โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่ส่งผลต่อลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ดูดซับน้ำและสารอาหารจากอาหารและกำจัดของเสีย มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามในผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจหาและป้องกันในระยะเริ่มต้น ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อายุ : ความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ประวัติครอบครัว : การมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือติ่งเนื้อ (การเจริญเติบโตของลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หากพ่อแม่ [...]

อาหารป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
อาหารป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่ส่งผลต่อลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ดูดซับน้ำและสารอาหารจากอาหารและกำจัดของเสีย มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามในผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลก อาหารจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและจัดการมะเร็งลำไส้ใหญ่ อาหารป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไฟเบอร์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไฟเบอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ พบได้ในอาหารจำพวกผัก ผลไม้ และเมล็ดธัญพืช การศึกษาพบว่าอาหารที่มีเส้นใยสูงสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ไฟเบอร์อาจช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยส่งเสริมการเคลื่อนไหวของลำไส้อย่างสม่ำเสมอ ลดการสัมผัสสารก่อมะเร็งในลำไส้ และลดการอักเสบ วิตามินและแร่ธาตุ [...]