Category Archives: คนอายุยืน

ทำไมการทำสมาธิถึงสำคัญกับชีวิตและสุขภาพ จากคำแนะนำของคนใน Google

คนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคนวัยสามสิบขึ้นอย่างเราๆ ที่ต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น จนละเลยเรื่องสุขภาพกายและใจไปหมดสิ้น ต่างคนต่างมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จจากเงิน หน้าที่การงาน หรือ การดูแลครอบครัว แต่งานวิจัยหลายชิ้นบอกว่า การทำสมาธิช่วยให้การทำงานดีขึ้นได้ อีกทั้งยัง ช่วยส่งเสริมเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย ทำไมการทำสมาธิถึงสำคัญกับชีวิตและสุขภาพ ในหนังสือ Search Inside Yourself ที่เขียนโดย Chade-Meng Tan ได้อธิบายถึงการทำสมาธิส่งผลต่อชีวิต การทำงาน และ คนรอบตัวอย่างไร โดย Google เองก็ส่งเสริมให้คนในบริษัทฝึกทำสมาธิ เพื่อพัฒนาตัวเอง จิตใจ มากขึ้น จนเป็นผลงานสุดว้าว ต่างที่คนทั่วไปได้เห็น ส่วนนึงก็เป็นผลจากการทำงานและใช้เวลาบางส่วนมาพัฒนาจิตใจจนเกิดกระบวนการทำงานที่ ทั้งต่อตัวเอง และ ทีมงาน จนทำให้งานสำเร็จได้นั้นเอง หลักสูตรใน ค้นหาจากในตัวคุณ ใน Google เพื่อ 3 อย่าง การฝึกจดจ่อ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเกิดสติ ความสงบ และความชัดเจน ซึ่งต้องใช้การรู้จักเฝ้ามองตัวเอง ตามความเป็นจริง เพื่อตามความคิด ความรู้สึกตัวเองให้ทัน โดยเฝ้ามาอย่างเดียว โดยไม่มีอารมณ์ร่วม […]